هنرستان کاردانش صبا
 
 

روز

تاریخ

ساعت

سوم کامپیوتر

سوم حسابداری

سوم   نقشه کشی

سوم نقاشی

دوم گرافیک کامپیوتری

دوم حسابداری

دوم خیاطی

افتاده های دی ماه

شنبه

10/3

8 تا 10

دینی

دینی

دینی

دینی

دینی

دینی

دینی

دینی2

یکشنبه

10/4

8 تا 10

کارآفرینی

کارآفرینی

کارآفرینی

کارآفرینی

-

بهداشت

 

 

دوشنبه

10/5

8 تا 10

ادبیات

-

ادبیات

-

ادبیات

ادبیات

ادبیات

ادبیات

سه شنبه

10/6

8 تا 10

قانون کار

قانون کار

قانون کار

قانون کار

-

-

-

-

چهارشنبه

10/7

8 تا 10

بهداشت

بهداشت

بهداشت

-

طراحی گرافیک سیاه و سفید

حسابداری مقدماتی نظری

 

حسابداری مقدماتی تئوری

شنبه

10/10

8 تا 10

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تاریخ

-

تاریخ

جغرافیا

جغرافیا- تاریخ

یکشنبه

10/11

8 تا 10

-

بازرگانی

-

-

زبان خارجه

زبان خارجه

زبان خارجه

زبان خارجه- حسابداری مقدماتی عملی

دوشنبه

10/12

8 تا 10

عربی 2/2

عربی 2/2

عربی 2/2

عربی 2/2

-

مبانی و کاربرد رایانه

-

عربی 2/2

سه شنبه

10/13

8 تا 10

-

مفاهیم و روشهای آماری

-

-

-

حسابداری مقدماتی عملی

-

حسابداری تکمیلی تئوری

چهارشنبه

10/14

8 تا 10

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی/حسابداری تکمیلی عملی

شنبه

10/17

8 تا 10

رایانه کار پیشرفته

حسابداری صنعتی تئوری

-

-

کاربر رایانه

کاربر رایانه

شلواردوز

کاربر رایانه تئوری و عملی

یکشنبه

10/18

8 تا 10

-

-

-

نگارگری

-

-

-

حسابداری صنعتی تئوری

دوشنبه

10/19

8 تا 10

کورل

رایانه کار حقوق و دستمزد تئوری

-

--

گرافیک رایانه ای

رایانه کار حسابداری مالی تئوری

نازک دوزی

رایانه کار حسابداری مالی تئوری

سه شنبه

10/20

8 تا 10

-

حسابداری صنعتی عملی

معماری

-

-

-

-

حسابداری صنعتی عملی

چهارشنبه

10/21

8 تا 10

فریهند

حقوق و دستمزد عملی

-

-

عربی 1/2

عربی 1/2

عربی 1/2

عربی1/2- رایانه کار حسابداری مالی عملیادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/٢٩ :: ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

روز

تاریخ

عنوان درس

اسامی مراقبین

شنبه

10/3

دینی

خانمها: کریمیان- پاکزاد-رضوان نژاد- روشنی- غفاری- رهگذر- احراری- قارلقی- فرح لقا- لشگری- آقاپور- به نژاد- چراغعلی پور- ابراهیمی – صفایی – جمشیدی

یکشنبه

10/4

کارآفرینی- بهداشت

خانمها: -  سرخیل- اسکندری- ابراهیمی- قربانزاده- صفایی- پاکزاد- رضوان نژاد- آقاپور- ملک زاده – به نژاد- فرح لقا- جمشیدی- رسولپور- لشکری

دوشنبه

10/5

ادبیات

خانمها: پورشاد- کریم نژاد- توسلی – سرخیل – فرح لقا- آقاپور- نباتی – اسکندری- چراغعلی پور- کریمیان – جمشیدی – رسولپور- رضوان نژاد- صفایی – ثامت

سه شنبه

10/6

قانون کار

خانمها: پورشاد- غفاری- قربانزاده- سرخیل- چراغعلی پور- کریمیان- رسولپور- برومند- صفایی – پاکزاد-اسکندری- داربویی

چهارشنبه

10/7

بهداشت – گرافیک – حسابداری مقدماتی نظری

خانمها: داربویی- ابراهیمی- غفاری-  فرح لقا- احراری- لشکری- جمشیدی- رسولپور- علمشاهی- خیربر- رهگذر- توسلی- قارلقی- صفایی- پورشاد

شنبه

10/10

تاریخ- جغرافیا

خانمها: کریم نژاد- ابراهیمی – رضوان نژاد- پاکزاد- سرخیل – غفاری- معزز- کریمیان- چراغعلی پور- رهگذر- صفایی- فرح لقا- احراری- به نژاد- اسکندری

یکشنبه

10/11

بازرگانی – زبان

خانمها: سرخیل- توسلی- جمشیدی- قربانزاده- رسولپور- اسکندری-         ملک زاده- به نژاد

دوشنبه

10/12

عربی 2/2- مبانی رایانه

خانمها: رضوان نژاد- سرخیل- فرح لقا- شوندی- جمشیدی- رسولپور- قارلقی- چراغعلی پور- رهگذر- توسلی- رضوان-  صفایی - آقاپور- کریمیان

سه شنبه

10/13

مفاهیم و روشهای آماری – حسابداری مقدماتی عملی

خانمها: غفاری- قربانزاده- قارلقی- برومند

چهارشنبه

10/14

زبان فارسی

خانمها: ابراهیمی- داربویی- پورشاد- پاکزاد- معزز- فرح لقا- شوندی – جمشیدی - رسولپور- علمشاهی- خیربر- نباتی- رهگذر- صفایی- احراری- کریمیان

شنبه

10/17

رایانه کار پیشرفته – کاربر رایانه – حسابداری صنعتی – شلواردوز

خانمها: ابراهیمی- پاکزاد- توسلی- رضوان نژاد- سرخیل- غفاری- اسکندری- لشکری- چراغعلی پور- رهگذر- آقاپور- فرح لقا- شوندی- صفایی

یکشنبه

10/18

نگارگری

خانم: آقاپور

دوشنبه

10/19

کورل- رایانه کار حقوق و دستمزد – رایانه کار حسابداری مالی – نازک دوزی – گرافیک رایانه

خانمها: کریمیان- نباتی- لشکری- روشنی- توسلی- پاکزاد- سرخیل-     فرح لقا- چراغعلی پور- جمشیدی- رهگذر- صفایی- رسولپور- رضوان نژاد

سه شنبه

10/20

معماری – حسابداری صنعتی عملی

خانمها:اسکندری- لشکری- رضوان- سرخیل - معزز

چهارشنبه

10/21

فریهند – حقوق و دستمزد – عربی 1/2

خانمها: ابراهیمی- غفاری- داربویی- توسلی- فرح لقا- لشکری- آقاپور- جمشیدی- رسولپور- صفایی- معزز- نباتی- شوندی- سرخیلادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


ردیف                عنوان توانایی                                                      نمره تئوری نمره عملی  
۱ درک مفاهیم حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)      ۶      ۴
۲ طبقه بندی هزینه ها و گزارشات مربوطه      ۱۰      ۸
۳ روش ثبت حسابداری مواد در دفاتر     ۲۲     ۲۴
۴

تعیین سهم و ثبت حقوق و دستمزد در

حسابداری صنعتی

    ۱۵     ۲۰
۵ شناخت هزینه یابی سرباردر موسسات تولیدی     ۲۲     ۲۰
۶

بکارگیری هزینه یابی درموسسات تولیدی

هزینه یابی سفارش کار و مرحله ای

    ۲۵    24

غفاریموضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/٢٧ :: ٢:۳۱ ‎ق.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

نویسنده :به نژادادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/٢٧ :: ٢:٢٤ ‎ق.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

نویسنده:به نژادادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/٢٧ :: ٢:٢٢ ‎ق.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

نویسنده:به نژادادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/٢٦ :: ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

نویسنده :ط.پ

به مناسبت ماه محرم مسابقه حفظ سوره نبا برگزار شد .

برندگان این مسابقه عبارتند از:

خانم پریسا ابراهیمی از سوم نقشه کشیتشویق

خانم اکرم اکبری از سوم کامپیوترتشویق

جوایز نفیسی از سوی مدیریت هنرستان به این عزیزان اهدا, خواهد شد .

برای این دوستان آرزوی سلامتی و موفقیت در پناه قرآن کریم را داریم .موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/٢٦ :: ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

نویسنده :ط.پ

Apple
میوه مورد علاقه استیو جابز مؤسس و بنیانگذار شرکت اپل، سیب بود و بنابراین اسم
شرکتش را نیز اپل (به معنی سیب ) گذاشت.
Adobe
اسم رودخانه ای که از پشت منزل مؤسس آن، جان وارناک، عبور میکند.ادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/٢۱ :: ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

با سلام خدمت هنرآموزان گروه کامپیوتر

از همه هنرآموزان گروه کامپیوتر که در مجمع عمومی  روز دوشنبه 9/21حضور یافتید نهایت سپاس وتشکر را دارم.

توفیق روزافزون شما را از خداوند منان خواستارم.

با تشکر داربوئیموضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/٢۱ :: ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

باسلام خدمت مدیر محترم هنرستان

از همکاری شما جهت برگزاری مجمع عمومی کامپیوتر روز دوشنبه کمال تشکر را دارم وتوفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.

 

با تشکر فراوان

داربوئیموضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/٢۱ :: ٩:٥٢ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا
سلام خدمت هنرآموزان محترم

به اطلاع می رساند انشاءا... کارگاه آموزشی یک روزه استانی با موضوع مبانی هنرهای تجسمی (پودمان اوّل کتاب طراحی امور گرافیکی با رایانه) برای هنرآموزان کاردانش شهرستان های استان تهران با مشخصات زیر برگزار می گردد. همکارانی که تمایل به شرکت در این کارگاه آموزشی دارند، لطفاً مشخصات خود را به عنوان نظر در  وبلاگ سرگروه کامپیوتر سازمان قرار دهند. rayanehkardaneshteo.blogfa.com

زمان برگزاری کارگاه: دوشنبه ۱۲ دی ماه ساعت ۸ تا ۱۲

مکان برگزاری کارگاه: اسلامشهر - بعد از پل زیرگذر - انتهای خیابان مطهری - هنرستان فنی و حرفه ای خواجه نصیر

داربوئی

 موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/٢۱ :: ٩:٤۸ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

قابل توجه  هنرآموزان مناطق

پیش نویس دستورالعمل برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات علمی - کاربردی هنرجویان شاخه کاردانش، در سایت دفتر آموزش های فنی حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است. طبق این دستورالعمل، آزمون در رشته کامپیوتر برای گرایش تولید چند رسانه ای برگزار می شود و شامل استاندارد های طراحی امور گرافیکی با رایانه، کاربر Flash، رایانه کار میکس صدا و تصویر و کاربر Director است.

 از همکارانی که در هنرستان خود گرایش تولید چند رسانه ای دارند خواهشمندم برای آمادگی هنرجویان جهت شرکت در مسابقه، برنامه ریزی های لازم را انجام دهند.

متشکرم

داربوئیموضوع مطلب :


چهارمین جشنواره بین المللی هنر های تجسمی فجر 10 تا 14 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود

فراخوان چهارمین جشنواره بین الملی هنرهای تجسمی فجر که در سه بخش اصلی جنبی و ویژه و دررشته های نقاشی’خوشنویسی .نگارگری.تصویرسازی.عکاسی.کاریکاتور.پوستر.مجسمه سازی وسرامیک سفال و فیلم و همایش برگزار می شود

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در جشنواره تا 10 دی ماه فرصت دارند تا به سایت جشنواره مراجعه کنند.www.ivafestival.ir

نویسنده آقاپورموضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/۱٩ :: ٧:۱٦ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا


نویسنده:آرزوبه نژادادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/۱٩ :: ٤:۳٩ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

نویسنده:مریم پاکزادادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/۱٩ :: ٤:۳٦ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

نویسنده :ابراهیمیادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/۱٩ :: ٤:۳٢ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

نویسنده:رضوان نژادادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/۱٩ :: ٤:۱٦ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

نویسنده:رضوان نژادادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/۱۸ :: ٧:٠٠ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

ساخت خانه در 24 ساعتمتفکر

 

رضوان نژادادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/۱۸ :: ٦:٤٩ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

نگاهی به جدیدترین تبلت ها در جهانلبخند

 

مریم پاکزادادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/۱٥ :: ٩:٢٥ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

بیائیم نخندیم . . .ادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


برای شادی روحشان فاتحه و صلوات............

نویسنده :رضوان نژادادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/۱٢ :: ٥:٥٩ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

قیام امام حسین علیه السلام از اواسط قرن سوم در ادبیات فارسی وارد شد. البته اوائل به صورت جدی نبود، بلکه در قالب تمثیل ها و استنادها اشاراتی به مقتل امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا داشتند یکی دو قرن بعد در حدود قرن 5 و 6 هجری «سنایی» به طور خاص جزو شعرایی است که به شهادت امام حسین علیه السلام اشاره مستقیم دارد. پس از قرن پنجم یعنی در زمان «ناصر خسرو» تلویحاً اشاراتی به موضوع عاشورا وامام حسین علیه السلام شده است اما به طور کامل و جزئی نگر از دوره تیموریان به بعد به این مسأله پرداخته شده و بعد در دوره صفویه به خاطر مذهب تشیع و تغییر نظام حکومتی و شیوع تفکر شیعی در ایران، گرایش شاعران به سمت عاشورا دیده و ثبت شده است.

اینک به اجمال مواردی را بیان می داریم:

 

1. محتشم کاشانی:

یکی از این شعراء «محتشم کاشانی» است که همه با آثار او در خصوص عاشورا و امام حسین علیه السلام آشنا هستند. او یکی از مهم ترین و معروف ترین شعرای دوره صفوی بود که اشعاری در باب تذکار اهل بیت سروده و در این سبک شهرت یافته است به طوری که می توان او را معروف ترین شاعر مرثیه گوی ایران دانست، مرثیه دوازده بندی او تا به امروز لطف خود را که ناشی از صفا و صداقت حقیقی سراینده اش است، حفظ کرده است:

باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟

باز این چه رستخیز عظیماست کز زمین 

 بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است؟

 

2. صباحی بیگدلی:

صباحی بیگدلی شاعر سده دوازدهم، اوایل سده سیزدهم هجری و معاصر با پادشاهان زندیه بود که در سوگ و مرثیه امام حسین علیه السلام ترکیب‌بندی به تقلید از کلیم کاشانی ساخته است .

افتاد شام گه به کنار افق نگران

خود چون سربریده از این طشت، واژگون

گفتم محرم است و نمود از شفق هلال

چون ناخنی که غم زده آلایدش زخون

 

 

3. ملک الشعراء بهار :

ملک الشعراء محمدتقی بهار شاعر دوره مشروطیت نیز در رثای سید الشهداء داد سخن داده و گفته است:

ای فلک ، آل علی را
از وطن آواره کردی

ز آن سخن در کربلا شان
بر دی و بیچاره کردی

تاختی از وادی این غزالان
حرم را

پس اسیر پنجه گرگان
آدم خوار کردی.

 

 4. محمدحسین شهریار

سید محمدحسین شهریار شاعر بزرگ معاصر که شیفته و دلباخته اهل بیت و ائمه اظهار بود، بارها در رثای امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا شعر سروده و به درد گریسته است.

 

 

الف - کافموضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/۱٢ :: ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا
شیر کاکائو، بهترین نوشیدنی انرژی زا
محققان دریافتند مصرف شیر کاکائو، پس ازکار بدنی یا مسابقه سخت، بیش از هر نوشیدنی ورزشی دیگر کمک به برگشت انرژی در این افراد می‌کند.
 از این پس نوشابه‌های ورزشی و انرژی زا را فراموش کنید.

طبق تحقیقات جدید در دانشگاه تگزاس آمریکا، شیر کاکائو بویژه از نوع کم چرب، نوشیدنی ایده آل در بهبود و بازیابی توان از دست رفته بعد از انجام تمرینات ورزشی سخت است.

براساس تحقیق، ورزشکارانی که بعد از یک فعالیت سخت بجای مصرف نوشیدنی‌های ورزشی (نوشیدنی‌های ورزشی کربوهیدراتی و یا نوشیدنی‌های فاقد کالری)، شیرکاکائو کم چرب مصرف می‌کنند، دارای فیزیک بدنی بهتر هستند.

در واقع مصرف شیرکاکائو در این افراد کمک به شکل گیری بهتر عضلات و کاهش جذب چربی می‌کند.


تحقیقات حاکی از آن است، دوچرخه سوارانی که شیرکاکائو را به عنوان نوشیدنی انرژی زا مصرف می‌کنند، میزان جذب اکسیژن در آن‌ها در حین انجام تمرینات ورزشی بیشتر از زمانی است که نوشیدنی‌های ورزشی مصرف می‌کردند.

بنابراین بعد از ورزش و انجام فعالیتهای سخت، نوشیدن یک لیوان سرد شیر کاکائو کم چرب بهترین گزینه برای بازیابی توان است.
ابراهیمی
 
 
 
زیباترین جزیره یونان + عکس

به گزارش BBC، جزیره سانتوردنی در یونان زیباترین جزیره این کشور است.

براساس این گزارش، جزیره سانتورینی دارای بزرگ ترین کوه های آتشفشانی دنیا است، این جزیره در جنوب دریای اژه در 200 کیلومتری یونان واقع شده است.

ساخت خانه های سفید رنگ بر روی صخره های این جزیره یکی از جذاب ترین مواردی است که توریست ها در دنیا به دیدن این جزیره می روند.

 ابراهیمی
 
 


موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/۱۱ :: ٥:٠٦ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا


یــخ، هر چند در زمستان چندان طرفدار ندارد اما دستاوردی برای ساخت یک هتل زیبا و شگفت انگیز در استان کبک (کانادا) است که این هتل علاوه بر اینکه یکی از جاذبه های اصلی کانادا در فصل زمستان بشمار می رود، در طول زمستان بیش از نیم میلیون توریست را به خود جذب می کند

این هتل در محیطی حدود سه هزار متر مربع و با استفاده از 15 هزار تن برف و بیش از 500 هزار تن یخ تشکیل شده و با توجه به اینکه مصالح بکار رفته در این هتل یخ و برف هستند هر ساله با آغاز زمستان طراحی این هتل را تغییر می دهند که بیش از یکماه زمان لازم دارد. این هتل دارای 40 اتاق است که با دکوراسیون کاملا یخی ساخته شده اند. از دیوارها و مجسمه های حک شده بر روی آنها، ستون ها و قوس سقف ها، لوسترهای خیره کننده گرفته تا مبلمان و تختخواب ها همه از یخ درست شده اند

این هتل یخی که امروزه گردشگران بسیاری را به سوی خود جذب می‌کند در واقع یک نمایشگاه است. زیبایی‌ها در این هتل که همگی با یخ خلق شده‌اند دیدنی است و گردشگران در دمای زیر صفر درجه در کیسه خواب‌های خود و همینطور تشک های گرم با پوست گوزن شمالی شب را به صبح می رسانند. علاوه بر این امکانات دیگری از قبیل : چند رستوران و کافی شاپ، سالن سینما، موزه و یک گالری هنری با مجسمه های یخی، کلیسایی کوچک برای مراسم عروسی، حمام آبگرم و سونا حتی شومینه در این هتل به چشم می خورند. جهت اطلاع شما دوستان عزیز پرشین استار از جمله جاذبه های دیگر برای مهمانان این هتل عجیب اینست که افراد ساکن در آن می‌توانند روزها در اطراف آن به اسکیت روی یخ و حتی بکمک سگ ها به سورتمه سواری بپردازند که آن هم خالی از لطف نیست.

اینگونه هتل‌های یخی که در سوئد نیز وجود دارد با الگوی خانه‌های اسکیموها و از آب رودخانه‌ها ساخته می‌شوند. طرح اولیه این هتل‌ها از روی خانه‌های اسکیموها که طراحی آسانی هم دارند به فکر سازندگان آن رسید. برای ساخت اتاق این هتل‌ها، مقادیر زیادی آب رودخانه‌ها را به شکل یخ در آورده و طرح اتاق‌های هتل را به آنها می‌دهند. ساخت این هتل‌ها ممکن است تنها ۵ یا ۶ هفته به طول بینجامد اما وقتی بهار از را می‌رسد این اتاق‌های یخ زده، آب می‌شوند تا زمستان سال بعد که بار دیگر بنا شوند. بیشترین مکان‌هایی که هتل‌های یخی در آنجا بنا می‌شوند مناطق دور افتاده است که ساخت هتل‌های بزرگ به صرفه نیست. از سوی دیگر گردشگران دیگر برای صرف تعطیلاتشان به دنبال مکان‌های شلوغ نیستند و ساخت این هتل‌ها با جذابیتی که دارد می‌تواند آنها را حتی در فصل سرما به دل طبیعت بکشاند. گفتنی است اولین هتل یخی در سوئد و در کنار رودخانه "تورن" بنا شد که این شیوه جذب توریسم بعنوان یکی از ابتکارات سوئدی ها بشمار می رود.

 به نژادادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/٩ :: ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا
How to Succeed
چگونه موفق شویم
به نژاد


ادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/٩ :: ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

شوندیادامه مطلب ...

موضوع مطلب :
آمارها نشان داده که ذهن انسان در زمان های کوتاه و مکرر بسیار متمرکزتر از زمان های طولانی عمل می کند. بنابراین حتی اگر فقط ده دقیقه برای درس خواندن فرصت دارید، آن را به فواصل زمانی کوتاهتر تقسیم کنید. همچنین بهتر است پس از هر ده دقیقه درس خواندن به خودتان استراحت بدهید. از آنجا که مغز انسان به منظور ساخت پروتئین و تجدید نیرو به زمان نیازمند است، این روش کارایی بسیاری دارد. زمان استراحت به مغز فرصت جذب آموخته ها را می دهد، در مقابل درس خواندن برای مدت زمان طولانی نه تنها کسالت آور است بلکه باعث خستگی، ایجاد استرس و گیج شدن می شود، در نتیجه قدرت یادگیری را کاهش می دهد.

 

به نژاد
ادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/۸ :: ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

سلام و تحیت

سلام در لغت به معانى گوناگون آمده است، یکى از آنها معناى تحیت است و در آیه شریفه آمده است: (والسلام على من اتبع الهدى) (1) و یکى از اسماء الله سلام است زیرا سالم از هرگونه نقص و عیب و فناست (2) و به معناى درود گفتن و هنیت به زبان آوردن هم مى باشد. (3)

تحیت و درود از امورى نیستند که بعد از ظهور اسلام حادث شده باشد، بلکه مصادیق مختلف آن در میان اقوام و ملل پیش از اسلام نیز سابقه دارد; در آیات مختلف قرآن کریم تعبیراتى وجود دارد که نشانگر وجود این سنت در ملل گذشته دارد، از جمله آنها: (ولقد جائت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلاما) و (السلام على یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا) (4) . این دو آیه نشانگر آن است که در زمان حضرت ابراهیم و حضرت عیسى 8 تحیت و سلام وجود داشته است. در زمان عرب جاهلى نیز نوعى از تحیت رواج داشته است که حکایت ذیل بیانگر آن است:

«روزى یکى از اعراب جاهلى جهت شنیدن آیات قرآن کریم به حضور پیامبر اکرم(ص) رسید و در ابتداى سخن براى تحیت چنین گفت: انعم صباحا که حضرت در جواب فرمود: خداى من تحیت بهتر از این فرستاده و آن این است که بگوییم سلام علیکم. (5)

و همچنین تاریخ; رسوم و آداب مختلفى از ملل پیشین نقل کرده است. شارع مقدس اسلام در بسیارى از موارد عادات پسندیده مرسوم در میان امتهاى پیش از خود را امضاء نموده است که نمونه هایى از آن مانند حج و ...را در مورد پذیرش قرار داده است و سپس برخى اصلاحات و تغییرات در آن سنن و آداب انجام داده است و مواردى که کاستیهایى در آنها وجود داشته است را جبران نموده است. سنت پسندیده سلام و تحیت هنگام دیدار، ورود به خانه و آغاز به تکلم نیز از مواردى است که شارع آن را تایید نموده و دستورات خاصى نیز براى آن وضع نموده است.چشمک

افسانه پاکزادموضوع مطلب :


یکی از روش های یکپارچه کردن کامپیوتر های خانگی تولید دستگاه های موسوم بهAON یا همان All in One است. متفکر

مریم پاکزاد

 ادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


با سلام خدمت همکاران محترم

جهت راحتی همکاران برای هر رشته ،  یک صفحه جداگانه تعریف شده که برای اطلاع رسانی  (اطلاعات و اخبار مربوط به گروه )  یا  ( ارسال مطالب مربوط به رشته خودشان) می توانند استفاده کنند.

<<امیدوارم قابل استفاده باشد>>

لینک صفحات رو در قسمت سمت چپ وبلاگ می توانید ببینید!

با تشکر : رضوان نژادلبخندموضوع مطلب :
در نظام مدیریتی نوین فاکتورهای مهمی در موفقیت یک مجموعه دخیل است که از جمله این فاکتورها وجود شخصی مدیر و مدبر در راس مجموعه به عنوان گرداننده و هماهنگ کننده امور می باشد. تعیین سیاستهای کلی شرکت، نظارت بر حسن اجرای قوانین و راهبری و هدایت افراد تحت امر از وظایف اصلی رئیس می باشد. هرچقدر یک سیستم وسیع تر باشد به همان نسبت مسئولیتهای مدیران افزایش می یابد.ادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


ا- نام های در تضاد با جنسیت

2- نام های جغرافیایی

۳- نام های زمانی

۴- نام های حیوانی

۵- نام های نباتی

۶- نام های وصفیادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


دکتر طریق السوادان آیاتی را در قرآن مجید پیدا کرده‌ است که قید می‌کند موضوعی برابر با موضوعی دیگر است، مثلاً مرد برابر است با زن.

گرچه این مسئله از نظر صرف‌و‌نحو دستوری بی‌اشکال است اما واقعیت اعجاب‌آور این است که تعداد دفعاتی که کلمه مرد در قرآن دیده می‌شود 24 مرتبه و تعداد دفعاتی که کلمه زن در قرآن دیده می‌شود هم 24 مرتبه است، درنتیجه، نه تنها این عبارت از نظر دستوری صحیح است، بلکه از نظر ریاضیات نیز کاملاً بی‌اشکال است، یعنی 24=24.ادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/٦ :: ٩:۳٧ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

نظرتون راجع به زندگی در خانه ی حلزونی چیه؟؟

یک طراح روسی (alexander remizov)خانه ای را طراحی کرده که در مقابل شرایط مختلف آب و هوایی و مخصوصا سیل مقاوم است.ادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


جواب داد:

اگر زن یا مرد دارای ( اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =1
اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم =10
اگر (پول) هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =100
اگر دارای (اصل و نصب) هم باشند پس سه تا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =1000

ولی اگر زمانی عدد یک رفت (اخلاق) چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی هیچ نیست ، پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت.

داربوئیموضوع مطلب :


1. تا زمانیکه اعتمادبه‌نفس پیدا نکرده‌اید وانمود کنید که دارید.

  یک راه برای بیرون آمدن از محدودیت‌هایی که برای خودتان درست کردید این است که یک قدم بیرون از منطقه آرامشتان بگذارید. ممکن است غیرعملی به نظر برسد. انگار فقط به خودتان دروغ می‌گویید اما موضوع همین است. این راهکار کاملاً عملی است. اگر احساس اعتماد نمی‌کنید، حداقل تظاهر کنید و طوری رفتار کنید که انگار به خودتان و توانایی‌هایتان کاملاً مطمئنید و بنابر آن رفتار کنید. خیلی زود می‌بینید که احساس اعتمادبه‌نفس می‌کنید، اعتمادبه‌نفس واقعی.

 

2. از محیطتان استفاده کنید.

  یک راه موثر برای تغییر خودتان این است که محیطتان را برحسب آن کسی که دوست دارید باشید تغییر دهید. اگر می‌خواهید اعتمادبه‌نفس بیشتری داشته باشید، زندگینامه‌های افراد بااعتمادبه‌نفس را مطالعه کنید، موسیقی که گوش می‌دهید را از موسیقی‌های افسرده‌کننده به انرژی‌بخش تغییر دهید و سعی کنید با کسانی رفت‌وآمد کنید که اعتمادبه‌نفس بالایی دارند.

 

3. از قوه تخیلتان استفاده کنید.

  ذهن شما ابزاری بسیار قدرتمند است. وقتی یاد بگیرید چطور از تخیلتان به طریقی مثبت استفاده کنید، می‌توانید با کمک آن اعتمادبه‌نفستان را بالا ببرید. یک راه برای آن تجسم‌سازی است.

 تصور کنید که جلسه‌ای مهم پیش رو دارید. پیش خود تجسم کنید که چقدر همه چیز خوب پیش می‌رود همه چیز را بشنوید و ببینید و چقدر حس خوبی در آن جلسه دارید. خودتان را در حال لبخند زدن تجسم کنید که اوقات خوشی را می‌گذرانید. نتیجه مثبت و عالی جلسه را در ذهنتان مجسم کنید. بعد تجسم کنید که جلسه با نتیجه دلخواه شما به پایان رسیده است. این روش واقعاً موثر است و قبل از پا نهادن به جلسه روحیه‌ای عالی به شما می‌دهد.

 اگر برای اینکه خودتان را بااعتمادبه‌نفس تجسم کنید مشکل دارید، می‌توانید کس دیگری را تقلید کنید. یک فرد بااعتمادبه‌نفس کنار خودتان پیدا کنید مثلاً یک ورزشکار، هنرپیشه یا حتی یک از آشنایان و از او تقلید کنید. ببینید چطور راه می‌رود، حرف می‌زند و حرکت می‌کند. بعد رفتارهای او را در تجسم‌سازیتان تقلید کنید.

 

4. از بدنتان استفاده کنید.

  اگر پایتان را مدام عصبی تکان دهید، کم‌کم احساس اضطراب و نگرانی خواهید کرد. اگر ارام‌تر راه بروید، کم‌کم ریلکس‌تر خواهید شد. برای اینکه اعتمادبه‌نفس بیشتری احساس کنید، از بدنتان استفاده کنید. به طریقی مطمئن‌تر راه بروید، بنشینید و بلند شوید. اگر نمی‌دانید چه باید بکنید از نکته بالا کمک بگیرید. از افراد دوروبرتان که اعتمادبه‌نفس خوبی دارند تقلید کنید.

 

5. ذهنتان را از خاطرات مثبت پُر کنید.

  این یک عادت شایع است که قبل از اینکه بخواهید کار مهمی انجام دهید، شکست‌های قبلی و تجربیات بد سابق همه ذهنتان را پر می‌کنند. این عادت را از بین ببرید و سعی کنید برای یک تا دو دقیقه هم که شده همیشه ذهنتان را از خاطرات مثبت، دستاوردهای مهم و تجربیات خوبتان پر کنید. ما معمولاً این کارهای مثبت را فراموش می‌کنیم و روی خاطرات بد و منفی تمرکز می‌کنیم. اما همه چیز به خودتان بستگی دارد. و محصول انتخابتان عاملی است که سطح اعتمادبه‌نفستان را تعیین می‌کند.

 

6. به آینده فکر کنید.

  یک راه عالی برای پیش رو قرار دادن همه چیز و تعیین اینکه اتفاقات روز چطور بر اعتمادبه‌نفس شما تاثیر بگذارد این است که نگاهی به آینده بیندازید. از خودتان بپرسید: آیا این مسئله در 5 سال آینده مسئله مهمی خواهد بود و یاد من خواهد ماند؟ این باعث می‌شود فقط درگیر اتفاقی که افتاده است نشوید. و معمولاً هم پاسخ به این سوال منفی است. با استفاده از این سوال، کنار آمدن با مشکلات روزمره آسان‌تر خواهد شد و می‌فهمید که بیشتر اتفاقات اتفاقاتی آنقدر کوچک هستند که نجای نگرانی ندارند.

 

7. درک کنید که گذشته مساوی حال نیست.

  هر اتفاقی که سال پیش، ماه پیش یا حتی دیروز افتاده به معنی فردا، ماه آینده یا سال آینده نیست. شما آینده‌تان را در زمان حال می‌سازید و می‌توانید با خودتان تصمیم بگیرید که چقدر اجازه دهید اتفاقات گذشته بر آینده شما تاثیر بگذارند.

 حتی اگر طی 10 سال گذشته اعتمادبه‌نفس خیلی پایینی داشته‌اید، به این معنی نیست که قرار است همانطور بمانید. می‌توانید تصمیم بگیرید که زندگی و آینده‌تن را تغییر دهید. می‌توانید افکار و خاطرات مربوط به گذشته را دور بریزید و به چیزهای جدیدی فکر کنید.

 

8. با خودتان مهربان باشید.

  ممکن است با خودتان بدرفتاری کنید. درک کنید که هیچ نیازی به این کار نیست. حتی اگر تا امروز هم اینطور رفتار می‌کرده‌اید دیگر وقتش رسیده است که دست از آن بردارید. درعوض با خودتان مهربان باشید. هیچ اشکالی ندارد. بدرفتاری با خودتان هیچ دلیلی ندارد مگراینکه بخواهید خودتان را ناراحت کنید و دشمنانتان را شاد.

 یک بخش مهم است مهربان بودن با خودتان این است که نقاط قوتتان را می‌فهمید و آنها را رشد می‌دهید. این کار نه تنها به بهتر شدن مهارت‌هایتان کمک می‌کند بلکه اعتمادبه‌نفستان را هم بالا می‌برد. یک بخش کوچک‌تر اما مهم دیگر این است که تحسین‌های دیگران را بپذیرید. تشکر کردن برای تحسین و تمجید دیگران هیچ اشکالی ندارد. و بعد از هر تحسین حس خوبی به خودتان پیدا کنید.عینک

 

نویسنده : داربویی

 

 

 

 

 

 
موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/٥ :: ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

کسانی که خطی نامرتب دارند: احتمالا در زندگی بسیار فعال هستند و به همین دلیل برایشان مشکل است که بتوانند ثابت و بی‌تحرک بمانند و برخی از کارهایشان حساب‌شده و سنجیده نیست. به همین دلیل گاهی اوقات برای دوستان و افراد خانواده غیرقابل پیش‌بینی هستند. آزادی شخصیتی برای آنها خیلی مهم است و اهمیت زیادی به استقلال خود می‌دهند و ممکن است گاهی خیلی احساساتی رفتار کنند اما بقیه افراد چگونه هستند؟

غفاری نیکادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/٥ :: ٧:٥٥ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

ابراهیمیموضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/٥ :: ٧:٥۱ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

ابراهیمیموضوع مطلب :


بزرگ‌ترین کشتی سیاحتی جهان در شهر تورکو فنلاند به آب افتاد. سفارش ساخت این کشتی از سوی شرکت بین‌المللی رویال کارائیب بود. این شرکت بین‌المللی تاکنون 11 کشتی عظیم و رکوردشکن ساخته است

نویسنده:پاکزادادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/٥ :: ٧:٤٦ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

ابراهیمیموضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/٥ :: ٧:٤٠ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

عنوان این کتاب که با شماره انتشار بین‌المللی (ISBN-978-1- 894897-17-4) ثبت شده است، Teeny Ted From Turnip Town (تد کوچک از شهرشلغم) است.

نویسنده:رضوان نژادادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/٥ :: ٧:۳٦ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

 

اسامی چهل نفر از شهیدان کربلا


 

زندگینامه

قبیله

تاریخ شهادت

محل شهادت

نام شهید

ردیف

 

عاشورا

کربلا

موقع

1

 

عاشورا

کربلا

موسی

2

 

عاشورا

کربلا

سعید

3

 

عاشورا

کربلا

حارث

4

اهالی یمن

عاشورا

کربلا

امیه

5

بنی کنده

60

کوفه

عبیدالله

6

اهالی بصره

عاشورا

کربلا

عبیدالله

7

 

حمله اول روز عاشورا 61 هجری

سرزمین کربلا

عبدالله بن یزید

8

 

روز عاشورا سال 61 هجری

کربلا

عمر بن جندب حضرمی

9

 

روز عاشورا سال 61 هجری

کربلا

یزید بن زیاد کندی

10

 

روز عاشورا سال 61 هجری

کربلا

قضب نمری

11

 

روز عاشورا سال 61 هجری

کربلا

سلمان بجلی

12

 

روز عاشورا سال 61 هجری

کربلا

زهیر بن بشر خثعمی

13

 

روز عاشورا سال 61 هجری

کربلا

زاهر کندی

14

اهالی کوفه

60

کوفه

عبدالا علی کلبی

15

بنی سعدبن تمیم

عاشورا

کربلا

حجاج

16

 

عاشورا

کربلا

جوین

17

بنی غفار

عاشورا

کربلا

عبدالرحمن

18

 

عاشورا

کربلا

واضح ترکی

19

 

عاشورا

کربلا

جون غفاری

20

 

عاشورا

کربلا

عبدالله

21

اهالی کوفه

عاشورا

کربلا

کنانه

22

تغلب بن وائل

عاشورا

کربلا

قاسط

23

تغلب بن وائل

عاشورا

کربلا

مقسط

24

تغلب بن وائل

عاشورا

کربلا

کروس

25

اهالی بصره

عاشورا

کربلا

عبدالله

26

اهالی کوفه

عاشورا

کربلا

عمرو

27

اهالی کوفه

عاشورا

کربلا

عمیر

28

مذحج

عاشورا

کربلا

نافع

29

 

عاشورا

کربلا

حبشی

30

بنی شبام

عاشورا

کربلا

حنظله

31

اهالی کوفه

عاشورا

کربلا

سعد

32

بنی همدان

عاشورا

کربلا

عبدالرحمن ارحبی

33

بنی همدان

عاشورا

کربلا

عمار دالانی

34

 

روز عاشورا سال 61 هجری

کربلا

زیاد بن عریب

35

 

روز عاشورا سال 61 هجری

کربلا

مالک بن عبدالله بن سریع

36

 

روز عاشورا سال 61 هجری

کربلا

شوذب بن عبدالله

37

مذحج

روز عاشورا سال 61 هجری

کربلا

زید بن معقل

38

 

روز عاشورا سال 61 هجری

کربلا

عمر بن جناده

39

 

روز عاشورا سال 61 هجری

کربلا

بکیر بن حر بن یزید ریاحی

40

نویسنده ف-ابراهیمی هنرستان صباموضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/٤ :: ٩:٥٧ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

استادی درشروع کلاس درس، لیوانی پر از آب به دست گرفت. آن را بالا گرفت که همه ببینند. بعد از شاگردان پرسید:  به نظر شما وزن این لیوان چقدر است ؟  شاگردان جواب دادند: 50 گرم ، 100 گرم ، 150 گرم

استاد گفت : من هم بدون وزن کردن ، نمی دانم دقیقا وزنش چقدراست . اما سوال من این است : اگر من این لیوان آب را چند دقیقه همین طور نگه دارم ، چه اتفاقی خواهد افتاد ؟     شاگردان گفتند : هیچ اتفاقی نمی افتد .

استاد پرسید :خوب، اگر یک ساعت همین طور نگه دارم، چه اتفاقی می افتد؟

 .......

 شوندی

 

 ادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/٤ :: ٥:۳٥ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا
دانشجویی که سال آخر دانشکده خود را می‌گذراند به خاطر پروژه‌ای که انجام داده بود جایزه اول را گرفت.
او در پروژه خود از 50 نفر خواسته بود تا دادخواستی مبنی بر کنترل سخت یا حذف ماده شیمیایی «دی هیدورژن مونوکسید» توسط دولت را امضا کنند و برای این درخواست خود، دلایل زیر را عنوان کرده بود:
 
 
 
1-مقدار زیاد آن باعث عرق کردن زیاد و استفراغ می‌شود.
 
2- عنصر اصلی باران اسیدی است.
 
3-وقتی به حالت گاز در می‌آید بسیار سوزاننده است.
 
4- استنشاق تصادفی آن باعث مرگ فرد می‌شود.
 
5-باعث فرسایش اجسام می‌شود.
 
6-حتی روی ترمز اتومبیل‌ها اثر منفی می‌گذارد.
 
7-حتی در تومورهای سرطانی یافت شده است.
 
از پنجاه نفر فوق، 43 نفر دادخواست را امضا کردند. 6 نفر به طور کلی علاقه‌ای نشان ندادند و اما فقط یک نفر می‌دانست که ماده شیمیایی «دی هیدروژن مونوکسید» در واقع همان آب است!
عنوان پروژه دانشجوی فوق «ما چقدر زود باور هستیم» بود!!
یکبار دیگر دلایل را بخوانید می بینید همه خواص آب هستند.
 
 
 
فرح لقا
 
 
 
 
 
 


موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/٤ :: ٥:۱٧ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

از همکارانی که لطف می کنند و مطلب روی وبلاگ قرار میدن خیلی ممنون اما یک خواهش دارم .............

به نظر شما بهتر نیست به جای اینکه همه مطلب رو یکجا روی وبلاگ قرار بدین ، تیتر یا چند خط از مطلب رو بنویسین و مابقی مطلب رو توی ادامه مطلب درج کنید ؟؟؟؟؟؟

اینجوری میشه همه مطالبی رو که اخیرا گذاشته شده دید، اما در غیر اینصورت مطلب ها به صفحات قدیمی تر میرن  و مطالبی که بقیه همکاران میذارن رو نمیشه دید . 

نویسنده : رضوان نژاد لبخندموضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/۳ :: ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

چندپوسترتبلیغاتی جذاب

 

 

 

آرزوبه نژادموضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/۳ :: ٩:٢۱ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا


اندکی فکر کن ...
به آنهایی فکر کن که هیچگاه فرصت آخرین نگاه و خداحافظی را نیافتند.
به آنهایی فکر کن که در حال خروج از خانه گفتند :
"روز خوبی داشته باشی"، و هرگز روزشان شب نشد.
به بچه هایی فکر کن که گفتند :
"مامان زود برگرد"، و اکنون نشسته اند و هنوز انتظار می کشند.
به دوستانی فکر کن که دیگر فرصتی برای در آغوش کشیدن یکدیگر ندارند
و ای کاش زودتر این موضوع را می دانستند.
به افرادی فکر کن که بر سر موضوعات پوچ و احمقانه رو به روی هم می ایستند
و بعد "غرور" شان مانع از "عذر خواهی" می شود،
و حالا دیگر حتی روزنه ای هم برای بازگشت وجود ندارد.
من برای تمام رفتگانی که بدون داشتن اثر و نشانه ای از مرگ،
ناغافل و ناگهانی چشم از جهان فرو بستند،
سوگواری می کنم.
من برای تمام بازماندگانی که غمگین نشسته اند و هرگز نمی دانستند که :
آن آخرین لبخند گرمی است که به روی هم می زنند،
و اکنون دلتنگ رفتگان خود نشسته اند،
گریه می کنم.
به افراد دور و بر خود فکر کنید ...
کسانی که بیش از همه دوستشان دارید،
فرصت را برای طلب "بخشش" مغتنم شمارید،
در مورد هر کسی که در حقش مرتکب اشتباهی شده اید.
قدر لحظات خود را بدانید.
حتی یک ثانیه را با فرض بر این که آنها خودشان از دل شما خبر دارند از دست ندهید؛
زیرا اگر دیگر آنها نباشند،
برای اظهار ندامت خیلی دیر خواهد بود !
"دیروز"
گذشته است؛

و

"آینده"
ممکن است هرگز وجود نداشته باشد.
لحظه "حال" را دریاب
چون تنها فرصتی است که برای رسیدگی و مراقبت از عزیزانت داری.
اندکی فکر کن ...

نویسنده:آرزوبه نژادموضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/۳ :: ٦:٢۳ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

جذابیت های سیاه و سفید

همه ما تأثیر رنگ ها را بارها در زندگی حس کرده ایم. این عنصر اساسی در چیدمان منزل نیز نقش تأثیرگذاری دارد بنابراین با بهره مندی از آن می توانیم خانه ای شاد، دل انگیز و امن داشته باشیم چرا که در این دنیای پرهیاهو و پر تحرک، آسایش و تمرکز درون خانه حرف اول را می زند برای طراحی چنین محیطی، رنگ از ضروریات است. به همین دلیل لازم است زبان و معنای رنگ ها را بدانیم تا درستی از آن ها استفاده کنیم.

 رنگ سفید

رنگ سفید القاء کننده آرامش، صفا و آسایش است. سفید به همراه خلوصش، یکی از کاربردی ترین رنگ ها در طراحی دکوراسیونی یک فضا است زیرا که قابل قرار گرفتن در کنار تمامی رنگ هاست.

به کارگیری رنگ سفید در فضا به خصوص برای پوشش های اصلی، آن مکان را روشن تر و بزرگ تر جلوه می دهد بنابراین برای فضاهای کوچک و کم نور انتخاب ایده آلی است. سفید خالص هنگامی که با نور طبیعی نورپردازی می شود، یک رنگ گرم را ایجاد می کند ولی در زیر نورهای مصنوعی به نظر سرد می رسد. در نتیجه با اضافه کردن نورهای زرد، قرمز و قهوه ای در کنار نور مصنوعی مانند فلورسنت یا افزودن لوازمی به یک یا چند رنگ یاد شده در محیط تغییر می کند. این رنگ ها از کیفیت سفید نمی کاهند بلکه آن را گرم تر می کنند رنگ سفید برای فضاهایی با عناصر معماری قدیمی و یا جهت ایجاد هماهنگی بین سبک های کاملاً مجزای معماری بسیار ایده آل است. برای حفظ آرامش فضایی با سطوح سفید می توان از لوازمی با رنگ های خنثی و بافت های طبیعی مانند چوب استفاده نمود و برای ایجاد تضادهای ظریف و زیبا، تعدادی رنگ های دراماتیک نیز به این ترکیب افزود. سفید را می توان برای اصلاح تیرگی یک رنگ تند به کار برد. همان طور که تجربه کرده اید و می دانید، انتخاب رنگ دیوار از میان رنگ های موجود ، کار سختی است. بخصوص چون همه رنگ ها روی یک کارت بزرگ و کنار یکدیگر نمایش داده شده اند و انتخاب، مشکل است.

سفید به همراه خلوصش، یکی از کاربردی ترین رنگ ها در طراحی دکوراسیونی یک فضا است زیرا که قابل قرار گرفتن در کنار تمامی رنگ هاست.

اگر رنگ مورد نظرتان را روی دیوار امتحان کردید و دیدید که بیش از اندازه بر محیط اطرافش تأثیر می گذارد، سفید مات را به آن رنگ اضافه کنید تا به رنگ روشن تر و ملایم تری برسید. سفید را همچنین می توان برای کاهش تأثیر رنگ های تند به کار برد. اگر سفید روی درها، ستون ها، کف، اطراف شومینه و وسایل چوبی به کار رود، به تقسیم رنگ کمک کرده به اتاق شکل می دهد.

رنگ مشکی نیز برای ایجاد تمایز و فاصله گذاری بسیار کارساز است. اگر روی قاب عکس و اطراف تصاویر، روی خطوط ، روی کوسن ها و پای دیوار به کار رود، جلوه ی زیبا و شیکی خواهد داشت.

 سیاه و سفید

مباحث زیادی در خصوص این که سیاه و سفید، رنگ های واقعی هستند یا نه، مطرح شده است. وقتی تمام طول موج های طیف به سطح یک شیء جذب شوند، آن شیء، سیاه به نظر می رسد و وقتی تمام این طول موج ها از سطح شیء بازتابند، شیء سفید به نظر می رسد. وقتی سیاه و سفید کنار هم قرار می گیرند، ترکیب کلاسیک و مکملی را به نمایش می گذارند که خیره کننده، ناب و زنده است.

این ترکیب، در عین حال، بی پیرایه و برجسته است. تصور کنید که خطوط تایپ شده مشکی روی صفحه سفید، ستارگان سفید در آسمان شب، راه راه های بدن گورخر و نیز لباس های سفید و سیاه چه جذابیتی دارند. مقیاس متغیر بین سفید و سیاه، رنگ هایی مانند استخوانی ، بژ، خاکستری و سربی را پدید می آورد.

این ترکیب، رنگ های دیگر را به حال تعادل در می آورد؛ نه بیش از حد بر آنها تاکید می کند و نه در سایه خود قرارشان می دهد. خاکستری را هم می توان با ترکیب دو رنگ مکمل به دست آورد. راهروی خانه خود را خاکستری کنید. در این صورت، فضای بی رنگ و بی جهتی را برای ایجاد دکور مورد نظر خود در اختیار خواهید داشت. این ترکیب، اصلاً تند نیست و از اهمیت سایر وسایل اتاق هم کم نمی کند همچنین اگر خاکستری را بین دو رنگ قوی قرار دهید، گذر از آنها راحت تر می شود.

رنگ مشکی نیز برای ایجاد تمایز و فاصله گذاری بسیار کارساز است. اگر روی قاب عکس و اطراف تصاویر، روی خطوط ، روی کوسن ها و پای دیوار به کار رود، جلوه ی زیبا و شیکی خواهد داشت.

سفید و سیاه به برخی رنگ ها جلوه خاصی می دهند. اگر مشکی را به قرمز اضافه کنید، نتیجه آن قهوه ای تیره می شود؛ در حالی که سفید می تواند قرمز را به رنگ مایه های ملایم تری تبدیل کند. وقتی از رنگ مایه های روشن یک رنگ خاص استفاده می کنید مطمئن شوید که اصل این رنگ، تند و قوی است. در غیر این صورت، به رنگ سفید با مایه هایی از رنگ مورد نظرتان خواهید رسید که بیشتر به ایجاد یک ترکیب کسل کننده می انجامد. سیاه و سفید ، ابزار مناسبی برای ستایش اهمیت سایه در رنگ ها هستند وقتی می بینیم که چگونه رنگی مثل آبی از نیلی تیره به آسمانی رنگ می رسد، می توانیم تفاوت در اشباع رنگ از یک سوی طیف تا سوی دیگر آن را بررسی کنیم.

برای فضاهای مختلف خانه با توجه به سلیقه و نیازتان می توانید از این دو رنگ برای ارامش بخش،جذابیت،مهیج بودن و...در دکوراسیون تان استفاده کنید.

نویسنده:آرزوبه نژادموضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/۳ :: ٦:٢٠ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

"پیکتوگرام"

علائم تصویری اغلب به "پیکتوگرام" یا "ایزوتایپ معروفند. در واقع یک ایزوتایپ نام نوعی خاص از علائم تصویری (پیکتوگرام) است که از سوی آقای"اوتو ذویلات"از استرالیا طراحی شده است. این علائم به لحاظ آنکه پیامهایی همچون صدا، شخصیت (کاراکتر)، حرکت و رنگ  را  نیز در بر می گیرند دارای معانی چندگانه هستند.

علائم تصویری، زبان تصویری علائم و نشان های اختصاصی را با تصاویر در هم آمیخته و ترکیب
می گردانند تا با بیننده خود ارتباط برقرار سازند. تصاویر می توانند در برگیرنده حروف، رنگها، علائم و اجزاء به طرز جلوه یافته تری باشند تا در رسانیدن نظرات و ایده ها مؤثرتر و کاراتر واقع شوند. از بعضی لحاظ، علائم تصویری از نظر شکل و فرم به علائم و نشانهای اختصاصی، نمادها و اشکال ساده شباهت دارند. کاربرد معدودتر علائم تصویری نسبت به نمادها و نشانهای تجارتی بیشتر به این لحاظ است که علائم تصویری بطور معدودتری مورد استفاده قرار گرفته اند. توضیح معقول تر و قابل قبول تر برای این امر این است که واژه "علامت تصویری" در جهان طراحی آنطور که باید جای و مکان خود را نیافته است.

علائم تصویری در خلال بازیهای المپیک توکیو در سال 1964 بطور گسترده ای در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت. هرچند به نظر نمی رسید این علائم در بیرون از ژاپن شناخته شده باشند، گرچه بسیاری علائم راهنمایی و رانندگی در اروپا با علائم تصویری طراحی گردیده اند. در واقع، استفاده از علائم تصویری مربوط با علائم راهنمایی و رانندگی، ابتدا در اروپا آغاز شدند و ژاپن به سرعت از نمونه ای اروپایی دنباله روی نموده. اگر چه اکثر علائم راهنمایی و رانندگی در آمریکا هنوز به صورت حروف می باشند اما علائم تصویری به گونه گسترده تری درحال استفاده می باشند. بطور فزاینده ای آشکار گردیده که علائم تصویری، بعنوان جنبه مهمی از ارتباطات و طراحی تصویری در سراسر جهان در حال تحول و تکامل هستند.

به عبارت دیگر نشانه تصویری، نقش یا علامتی است که بدون استفاده از کلمات می تواند ما را به چیزی متوجه ساخته، هشدار و یا جهت دهد. در عمل ثابت شده که این نشانه ها ارزش زیادی برای عموم مردم دارند، نخست آنکه به افراد امکان می دهند تا اطلاعات را خیلی سریع دریافت کنند و دوم آنکه، این نشانه ها مشکل تفاوت بین زبانهای مختلف را برای مسافرینی که در کشورهای خارجی سفر می کنند، مرتفع می سازد. از نشانه های تصویری استفاده های مختلفی می شود، از جمله در تبلیغات، آگهی، دستورالعمل، علائم هشدار دهنده، اعلان خطر و ...

به طور کلی هدف از این روش ساده کردن شکلها و احجام به یک فرم ساده و اولیه می باشد حال ممکن است این شکلها دارای فرمهای خاصی باشند و ما باید مرحله به مرحله خطوط شکلها را ساده بکنیم تا در نهایت شکل به یک شکل کاملاً ساده با مفهوم اولیه در بیاید. اما یادآور شوم که فرم شکل ما هرگز نباید تغییر غیر استانداردی داشته باشد در پیکتوگرام ما بیشتر به کل موضوع توجه می کنیم و جزئیات را تا حد امکان حذف می کنیم. تغییراتی که ما روی شکل انجام می دهیم  اصولاً با اشکال هندسی می باشد. بیشتر سازندگان یک طرح کالای مورد نظر را که برای تبلیغ می خواهند تبلیغ آن را با پیکتوگرام انجام می دهند که از یک نظر کار جلوه خاصی داشته باشد با مفهوم اولیه؛ از یک نظر برای اینکه رقبا به جزئیات کار پی نبرند و شکل ساده شده یک شکل در ذهن مخاطب راحت تر جایگزین می شود.

نویسنده:آرزوبه نژادموضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/۳ :: ٥:٥٢ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

اسم شما چه رنگیه ؟!

به گفته ی روانشناسان همه ی ما به نحوی تحت تاثیر رنگها هستیم و خود واقعیمون رو با این رنگها نشون می دیم.برای اسم هر فرد رنگ مخصوصی وجود داره که می تونه بر زندگیش تاثیر بذاره.اینکه شما بدونید برای اسمتون رنگ مخصوصی وجود داره و می تونید راز شخصیتی خودتون رو از لابلای اون پیدا کنید می تونه بسیار جالب باشه؛پس به موارد زیر به ترتیب ذکر شده کاملا توجه کنید :

 

قرمز

1

ش

ج

س

الف

 

نارنجی

2

ت

ث

ک

ب

 

زرد

3

ی

ل

ص

ض

 

سبز

4

و

م

د

ژ

 

آبی

5

چ

ن

ط

ظ

 

نیلی

6

ح

خ

ف

-

 

بنفش

7

ع

پ

غ

-

 

صورتی

8

ز

ق

ه

-

 

طلایی

9

ر

ذ

گ

-

 

 ادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


هنرجویان سال دوم رشته گرافیک رایانه ای با وجودی که از اواخر مهر ماه شروع به یادگیری نرم افزار Photoshop نموده اند، توانایی طراحی کارت ویزیت و سربرگ را در حد مطلوب به دست آورده اند. این توانایی در حدی بوده که قابلیت جذب مشتری را داشته و حتی در همین ابتدای کار موفق به کسب درآمد شده اند، هوش و توانایی چنین دانش آموزانی جای تشویق و قدردانی بسیار دارد. لازم به ذکر است طرح لوگوی موجود در کارتهای ویزیت حاصل کلاس خط در گرافیک خانم آقاپور است که در جامعیت آثار نقش موثری ایفا نموده است.

 نمونه کارهای دانش آموز: خانم رویا قراقیه

کارت ویزیت1:


کارت ویزیت2:


 

سربرگ:


نمونه کارهای خانم سعیده قزلحصاری

کارت ویزیت1:

کارت ویزیت2:

سربرگ:

پوستر نام آوران غدیر-  خانم نرگس زمانی

پوستر نام آوران غدیر- خانم راحله قاسمی

 

نویسنده: شوندیموضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/٢ :: ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

تاریخچه ی چاپ کهن

 

اختراع فن چاپ درحقیقت به قرن ها پیش از گوتنبرگ، که نامش به عنوان مخترع چاپ در تاریخ به ثبت رسیده است، برمی گردد. آشوریان چند هزار سال قبل از میلاد بر خشت هایی از گل‌رس مهر می‌زدند. استعمال حروف قابل انتقال نیز میان سال‌ های 1051 و 1058 در چین آغاز شد. مخترع این حروف فردی به نام پی‌شنگ بود و حروف هم از گل ‌رس ساخته می‌شد. حروف دستی و حروف قلعی که پس از آنها به کارآمد، هیچ یک رواجی نیافت، بر عکس حروف چوبی متداول شد. تا این‌که در سال 1440، گوتنبرگ ظاهرا بدون اطلاع از کار چینی‌ها، حروف قابل انتقال را اختراع کرد و برای هر یک از حروف الفبا یک حرف جداگانه به کار برد. حروف متحرک را چینی‌ها اختراع کردند، ولی گوتنبرگ که حرفه اش زرگری بود، آلیاژ مناسب برای ریخته گری حروف را از سرب و آنتی موآن به دست آورد و سپس نسبت هر یک از این دو فلز را به گونه ای انتخاب کرد که حروف بیش از حد سخت و نرم نباشند. وی برای مرکب چاپ هم فرمول مناسبی یافت و خلاصه با رفع موانع و حل مشکلات عمل چاپ را میسر و اجرایی کرد.
تقریبا 20 سال پس از نخستین تلاش ها ی گوتنبرگ در امر چاپ ،این صنعت با استفاده از سطوح برجسته در ونیز، فلورانس، پاریس و لیون در حدی مختصر و محدود رواج یافت. اما دستگاه چاپ گوتنبرگ، به علت هزینه ها ی بسیار زیاد فقط برای ثروتمندان قابل دسترسی بود و به همین دلیل تا مدت ها ی طولانی استقبال چندانی از آن نشد. 300 سال پس از اختراع دستگاه چاپ گوتنبرگ، نمایشنامه نویسی آلمانی به نام آلوئیس زنه فلدر، چاپ سنگی یا لیتو گرافی را درسال 1796 میلادی اختراع کرد.


هر سنگی که متن یا تصویر با این روش روی آن نقش می بست ، برای چاپ حدود 750 نسخه عملکرد مطلوب داشت و پس از آن نقش روی سنگ قابل چاپ نبود.


اگر چه درباره شروع چاپ سنگی در ایران روایات متعددی وجود دارد، به نظر می رسد چاپ سنگی را برای نخستین بار میرزا صالح شیرازی در تبریز راه اندازی کرد. میرزا صالح که از سوی دولت ایران برای فراگیری هنرهای جدید به اروپا رفته بود، در بازگشت یک دستگاه چاپ سنگی با خود به تبریز آورد که آن را در سال 1250 قمری راه انداخت.
چاپ خانه سنگی طی مدت کوتاهی در تهران و بعد اصفهان و سپس سایر شهرهای ایران تاسیس شد و بیش از 50 سال تنها روش چاپ در ایران بود و تا اواخر دوره قاجار، هر چه در ایران چاپ می شد، به روش چاپ سنگی بود. البته هشت سال قبل از ورود چاپ سنگی به ایران چاپ سربی نیز راه اندازی شده بود، ولی به علت هزینه و زحمت زیاد آن، پس از ورود چاپ سنگی، کنار گذاشته شد و بعدها در اواخر دوره قاجار دوباره حروف سربی و استفاده از آن رایج گردید.
طریقه چاپ سربی روش نسبتا ساده ای بود: کاغذ روی صفحه ای متشکل از حروف برجسته سربی و آغشته به مرکب فشرده می شد و بر اثر فشار، حروف بر صفحه کاغذ نقش می بست. حروفچینی روزنامه نیز نخست به صورت دستی انجام می گرفت، ولی بعدها این کار با دستگاه ها یی که معمول ترین آن ها «لاینو تایپ» بود، صورت پذیرفت. دستگاه حروفچینی خودکاری لاینوتایپ در سال 1886 میلادی ساخته شد. و بدین ترتیب سرعت چاپ به تدریج فزونی یافت. پیشرفت فناوری کم کم باعث شد دستگاه حروفچینی سربی از دور خارج شود و جای خود را به دستگاه الکترونیکی بدهد.

 نویسنده:شوندیموضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/٢ :: ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

ذهن انسان خلاق وابداع گر است وبادیدن هرچیزمی تواند یک ایده نو دریافت کند

و حالا لوگوهایی بافرم ماهی

 هنرجویان عزیزمی توانند هر یک با الهام گرفتن ازفرم نوشتاری نام هر حیوان ویا

 شکل ان یک لوگوی زیبا جهت استفاده درکارت ویزیت ویا سربرگ های فانتزی بسازند منتظر نمونه اثار جذاب شما هستیمچشمک

نویسندگان :خانمها اقاپور /شوندی

 موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/۱ :: ۸:٠٠ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

در هنرستان صبا به سبک و سیا ق سنوات گذشته کارنامه ای از عملکرد درسی و اخلاقی دانش آموزان در هر ماه تهیه و به اولیاء آنان تحویل داده میشود تا هر ماه از وضعیت فرزندان خود مطلع شوند . در پایان هر ماه به نفرات برتر جوایزی اهداء میشود .

و اما شاگرد اولهای آبانماه عبارتند از :ادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


جشنواره نام آوران غدیر در مورخه 23/8/90 در اردوگاه شهید منتظری برگزار شد . در این جشنواره که مجری آن دبیرستان شاهد بود ، هنر آموزان و هنرجویان  صبا فعالیت چشمگیری داشتند و آثار بسیار جذاب و زیبایی را در زمینه عید غدیر تهیه کرده بودند . در این راستا مدیر هنرستان از همکاری گروه کامپیوتر به سبب فعالیت بسیار مطلوب و هدایت دانش آموزان به جهت ارائه کارهای مناسب تقدیر و تشکر نمودند .موضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/۱ :: ٧:٤٧ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

روزی سقراط حکیم مردی را دید که خیلی ناراحت و متآثر است.
علت ناراحتی اش را پرسید.پاسخ داد:
در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم.سلام کردم.
جواب نداد و با بی اعتنایی و خود خواهی گذشت و رفت
و من از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم.
سقراط گفت: چرا رنجیدی؟ مرد با تعجب گفت:
خوب معلوم است که چنین رفتاری ناراحت کننده است.
سقراط پرسید: اگر درراه کسی را می دیدی که به زمین افتاده
و از درد و بیماری به خود می پیچد
ایا از دست او دلخور و رنجیده می شدی؟
مرد گفت: مسلم است که هرگز دلخور نمی شدم .
آدم از بیمار بودن کسی دلخور نمی شود..سقراط پرسید:
به جای دلخوری چه احساسی می یافتی و چه می کردی؟
مرد جواب داد: احساس دلسوزی و شفقت
و سعی می کردم طبیب یا دارویی به او برسانم.
سقراط گفت: همه این کارها را به خاطر آن می کردی
که او را بیمار می دانستی
آیا انسان تنها جسمش بیمارمی شود؟
و آیا کسی که رفتارش نا درست است روانش بیمار نیست؟
اگر کسی فکر و روانش سالم باشد هرگز رفتار بدی از او دیده نمی شود؟
بیماری فکری و روان نامش غفلت است
و باید به جای دلخوری و رنجش نسبت به کسی که بدی می کند و غافل است دل سوزاند و کمک کرد
و به او طبیب روح و داروی جان رساند.
پس از دست هیچ کس دلخور مشو و کینه به دل مگیر
و آرامش خود را هرگز از دست مده
بدان که هروقت کسی بدی می کند در آن لحظه بیماراست.

 

نویسنده:داربوییموضوع مطلب :


۱۳٩٠/٩/۱ :: ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا
شاید تاکنون نامه‌های الکترونیکی متعددی را دریافت داشته‌اید که دارای مجموعه‌ای از حروف و اعداد در انتهای آنان می‌باشند. در اولین نگاه ممکن است اینگونه تصور گردد که اطلاعات فوق بی فایده بوده و شاید هم نشان دهنده بروز یک خطا در سیستم باشد! در حقیقت ما شاهد استفاده از امضای دیجیتال در یک نامه الکترونیکی می‌باشیم.  دراین مطلب قصدداریم باامضای دیجیتال آشنا شویم.
 

ادامه مطلب را حتما بخوانید ..........

نویسنده :رضوان نژادادامه مطلب ...

موضوع مطلب :


درباره وبلاگ
هنرستان کاردانش صبا

RSS Feedدر اين وبلاگ
در كل اينترنت


LOOP="TRUE">