هنرستان کاردانش صبا
 
 
ردیف                عنوان توانایی                                                      نمره تئوری نمره عملی  
۱ درک مفاهیم حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)      ۶      ۴
۲ طبقه بندی هزینه ها و گزارشات مربوطه      ۱۰      ۸
۳ روش ثبت حسابداری مواد در دفاتر     ۲۲     ۲۴
۴

تعیین سهم و ثبت حقوق و دستمزد در

حسابداری صنعتی

    ۱۵     ۲۰
۵ شناخت هزینه یابی سرباردر موسسات تولیدی     ۲۲     ۲۰
۶

بکارگیری هزینه یابی درموسسات تولیدی

هزینه یابی سفارش کار و مرحله ای

    ۲۵    24

غفاریموضوع مطلب :


درباره وبلاگ
هنرستان کاردانش صبا

RSS Feedدر اين وبلاگ
در كل اينترنت


LOOP="TRUE">