هنرستان کاردانش صبا
 
 
۱۳٩٠/٩/٢٩ :: ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

روز

تاریخ

عنوان درس

اسامی مراقبین

شنبه

10/3

دینی

خانمها: کریمیان- پاکزاد-رضوان نژاد- روشنی- غفاری- رهگذر- احراری- قارلقی- فرح لقا- لشگری- آقاپور- به نژاد- چراغعلی پور- ابراهیمی – صفایی – جمشیدی

یکشنبه

10/4

کارآفرینی- بهداشت

خانمها: -  سرخیل- اسکندری- ابراهیمی- قربانزاده- صفایی- پاکزاد- رضوان نژاد- آقاپور- ملک زاده – به نژاد- فرح لقا- جمشیدی- رسولپور- لشکری

دوشنبه

10/5

ادبیات

خانمها: پورشاد- کریم نژاد- توسلی – سرخیل – فرح لقا- آقاپور- نباتی – اسکندری- چراغعلی پور- کریمیان – جمشیدی – رسولپور- رضوان نژاد- صفایی – ثامت

سه شنبه

10/6

قانون کار

خانمها: پورشاد- غفاری- قربانزاده- سرخیل- چراغعلی پور- کریمیان- رسولپور- برومند- صفایی – پاکزاد-اسکندری- داربویی

چهارشنبه

10/7

بهداشت – گرافیک – حسابداری مقدماتی نظری

خانمها: داربویی- ابراهیمی- غفاری-  فرح لقا- احراری- لشکری- جمشیدی- رسولپور- علمشاهی- خیربر- رهگذر- توسلی- قارلقی- صفایی- پورشاد

شنبه

10/10

تاریخ- جغرافیا

خانمها: کریم نژاد- ابراهیمی – رضوان نژاد- پاکزاد- سرخیل – غفاری- معزز- کریمیان- چراغعلی پور- رهگذر- صفایی- فرح لقا- احراری- به نژاد- اسکندری

یکشنبه

10/11

بازرگانی – زبان

خانمها: سرخیل- توسلی- جمشیدی- قربانزاده- رسولپور- اسکندری-         ملک زاده- به نژاد

دوشنبه

10/12

عربی 2/2- مبانی رایانه

خانمها: رضوان نژاد- سرخیل- فرح لقا- شوندی- جمشیدی- رسولپور- قارلقی- چراغعلی پور- رهگذر- توسلی- رضوان-  صفایی - آقاپور- کریمیان

سه شنبه

10/13

مفاهیم و روشهای آماری – حسابداری مقدماتی عملی

خانمها: غفاری- قربانزاده- قارلقی- برومند

چهارشنبه

10/14

زبان فارسی

خانمها: ابراهیمی- داربویی- پورشاد- پاکزاد- معزز- فرح لقا- شوندی – جمشیدی - رسولپور- علمشاهی- خیربر- نباتی- رهگذر- صفایی- احراری- کریمیان

شنبه

10/17

رایانه کار پیشرفته – کاربر رایانه – حسابداری صنعتی – شلواردوز

خانمها: ابراهیمی- پاکزاد- توسلی- رضوان نژاد- سرخیل- غفاری- اسکندری- لشکری- چراغعلی پور- رهگذر- آقاپور- فرح لقا- شوندی- صفایی

یکشنبه

10/18

نگارگری

خانم: آقاپور

دوشنبه

10/19

کورل- رایانه کار حقوق و دستمزد – رایانه کار حسابداری مالی – نازک دوزی – گرافیک رایانه

خانمها: کریمیان- نباتی- لشکری- روشنی- توسلی- پاکزاد- سرخیل-     فرح لقا- چراغعلی پور- جمشیدی- رهگذر- صفایی- رسولپور- رضوان نژاد

سه شنبه

10/20

معماری – حسابداری صنعتی عملی

خانمها:اسکندری- لشکری- رضوان- سرخیل - معزز

چهارشنبه

10/21

فریهند – حقوق و دستمزد – عربی 1/2

خانمها: ابراهیمی- غفاری- داربویی- توسلی- فرح لقا- لشکری- آقاپور- جمشیدی- رسولپور- صفایی- معزز- نباتی- شوندی- سرخیل


1- شروع امتحان راس ساعت 8 می باشد.                                                                 

2- حضور همکاران قبل از دانش آموزان ساعت 7:45 وتاخیر به منزله غیبت غیر موجه می باشد.     

3- حضور همکاران در روز مراقبت الزامی و عدم حضور غیبت غیر موجه تلقی می گردد              

4-خروج همکاران از مدرسه بعد از امتحان ساعت 9:30 می باشد.                                          

5- کلیه همکاران برای تصحیح اوراق امتحانی مهر اسمی به همراه داشته باشند          

 6- درصد و میانگین نمرات با مداد در لیست توسط دبیر مربوطه درج گردد.

7- اوراق امتحانی تا 3 روز بعد از امتحان تصحیح و تحویل دفتردار گردد(زدن مهر اسمی در برگه امتحانی فراموش نشود)    
 8- ثبت لیست ریز نمرات در دفتر آموزشگاه با خودکار مشکی و بدون خدشه انجام پذیرد.

  9- داشتن مهر اسمی برای تصحیح اوراق امتحانی الزامی است.

با تشکرموضوع مطلب :


درباره وبلاگ
هنرستان کاردانش صبا

RSS Feedدر اين وبلاگ
در كل اينترنت


LOOP="TRUE">