هنرستان کاردانش صبا
 
 

هنرجویان سال دوم رشته گرافیک رایانه ای با وجودی که از اواخر مهر ماه شروع به یادگیری نرم افزار Photoshop نموده اند، توانایی طراحی کارت ویزیت و سربرگ را در حد مطلوب به دست آورده اند. این توانایی در حدی بوده که قابلیت جذب مشتری را داشته و حتی در همین ابتدای کار موفق به کسب درآمد شده اند، هوش و توانایی چنین دانش آموزانی جای تشویق و قدردانی بسیار دارد. لازم به ذکر است طرح لوگوی موجود در کارتهای ویزیت حاصل کلاس خط در گرافیک خانم آقاپور است که در جامعیت آثار نقش موثری ایفا نموده است.

 نمونه کارهای دانش آموز: خانم رویا قراقیه

کارت ویزیت1:


کارت ویزیت2:


 

سربرگ:


نمونه کارهای خانم سعیده قزلحصاری

کارت ویزیت1:

کارت ویزیت2:

سربرگ:

پوستر نام آوران غدیر-  خانم نرگس زمانی

پوستر نام آوران غدیر- خانم راحله قاسمی

 

نویسنده: شوندیموضوع مطلب :


درباره وبلاگ
هنرستان کاردانش صبا

RSS Feedدر اين وبلاگ
در كل اينترنت


LOOP="TRUE">