گرفتار یار است!!!!

 

هر گاه در زندگی ات گیری پیش آمد و راه بندان شد ،
بدان خدا کرده است.زود برو با او خلوت کن و بگو :

با من چکار داشتی که راهم را بستی ؟
هرکس گرفتار است در واقع گرفتار یار است.
"عارف بالله مرحوم دولابی"
/ 0 نظر / 27 بازدید