20 راه کم هزینه برای لذت بردن از زندگی

 1. بیشتر دعا کنیم .
 2. هر از گاهی نفس عمیق بکشیم .
 3. لذت عطسه کردن را حس کنیم .
 4. گاهی به دنیای بالای سرمان خیره شویم .
 5. احساس خود را درباره ی زیبایی ها به دیگران بگوییم .
 6. گاهی کمی پا برهنه راه برویم .
 7. رنگها را بشناسیم و از انها لذت ببریم .
 8. گاهی نیمه شبها از خواب بیدار شویم و از خدا به خاطر نعمتهایش تشکر کنیم .
 9. اگر توانستیم گاهی کنار رودخانه بنشینیم و در سکوت به صدای آب گوش کنیم .
 10. تماشای گل و گیاه را به چشمان خود هدیه کنیم .
 11. احترام به اطرافیان را هرگز فراموش نکنیم .
 12. زیر باران راه برویم .
 13. بدون آنکه مقصد خاصی داشته باشیم پیاده روی کنیم .
 14. زمزمه کنیم و آواز بخوانیم .
 15. هرگز شوخ طبعی خود را از دست ندهیم .
 16. به دنیای شعر و ادبیات نزدیکتر شویم .
 17. گاهی از دیدن یک فیلم در کنار همه ی اعضای خانواده لذت ببریم .
/ 0 نظر / 19 بازدید