انتخاب اسم شرکتهای کامپیوتری

Google
گوگل در ریاضی نام عدد بزرگی است که تشکیل شده است از عدد یک با صد تا صفر
جلوی آن. مؤسسین سایت و موتور جستجوی گوگل به شوخی ادعا میکنند که این موتور
جستجو میتواند این تعداد اطلاعات (یعنی یک گوگل اطلاعات ) را مورد پردازش قرار دھد.
Cisco
مخفف شده کلمه سان فرانسیسکو است که یکی از بزرگترین شھرھای امریکا است
HP
این شرکت معظم توسط دو نفر بنام ھای بیل ھیولت و دیو پاکارد تأسیس شد. این دو نفر
برای اینکه شرکت ھیولد پاکارد یا پاکارد ھیولت نامیده شود مجبور به استفاده از روش
قدیمی شیر یا خط شدند و نتیجه ھیولد پاکارد از آب در آمد.
Hotmail
این سایت یکی از سرویس دھندگان پست الکترونیکی به وسیله صفحات وب است.
ھنگامی که مدیر پروژه برنامه می خواست نامی برای این سایت انتخاب کند علاقه مند بود
ختم mail تا نام انتخاب شده اولا مًانند سایر سرویس دھندگان پست الکترونیک به کلمه
بنابراین این نام را انتخاب کرد Html شده و دوما بًرروی وبی بودن آن نیز تأکید شود.
Microsoft
MICROcomputer SOFTwaree
نام شرکت ابتدا به صورت بالا نوشته میشد ولی به مرور زمان به صورت فعلی در آمد.که
مخفف است. دلیل نامگذاری شرکت به این اسم نیز آن است که بیل گیتس مؤسس
شرکت آن را با ھدف نوشتن و توسعه نرم افزارھای میکروکامپیوتر ھا تأسیس کرد.
Intel
INTergrated Electronicss
از آنجایی که این شرکت از بدو تأسیس با تأکید روی ساخت مدارات مجتمع ایجاد شد نام
نھادند INTEL آن را یا به طور مختصر
Oracle
مؤسس شرکت اوراکل یعنی لری الیسون و باب اوتس قبل از تأسیس شرکت روی پروژه هایی
کار میکردند . این پروژه که اوراکل نام داشت بنا بود تا با داشتن مقادیر زیادی CIAA برای
اطلاعات بتواند جواب تمام سؤالھای پرسیده شده توسط اپراتور را با مراجعه به مخزن
اطلاعات بدھد. اوراکل در اساطیر یونانی الھه الھام است. این دو نفر پس از پایان این پروژه
شرکتی تأسیس کرده و آن را به ھمین اسم نامگذاری کردند.
Motorola
شرکت موتورولا با ھدف درست کردن بی سیم و رادیوی اتومبیل کار خود را آغاز کرد. از
بود victoria آنجاییکه مشھورترین سازنده بی سیم و رادیو ھای اتومبیل در آن زمان شرکت
مؤسس این شرکت یعنی آقای پال کالوین نیز اسم شرکتشرا موتورولا گذاشت تا علاوه بر
داشتن مشابھت اسمی کلمه موتور نیز به نوعی در اسم شرکتش وجود داشته باشد.
Sony
Sonus از کلمه لاتین به معنای صدا مشتق شده است.

Red Hat
مؤسس شرکت آقای مارک اوینگ در دوران جوانی از پدربزرگش کلاھی با نوارھای قرمز و
سفید دریافت کرده بود ولی در دوران دانشگاه آن را گم کرد . زمانی که اولین نسخة این
سیستم عامل آماده شد مارک اوینگ آن را ھمراه با راھنمای کاربری نرم افزار در اختیار
دوستان و ھم دانشگاھیش قرار دارد. اولین جمله این راھنمای کاربری، درخواست برای
تحویل کلاه قرمز گم شده بود.
Xerox
در زبان یونانی به معنای خشک است و این برای تکنولوژی کپی کردن خشک در Xer کلمه
زمانی که اکترا کپی کردن به روشھای فتوشیمیایی انجام می گرفت فوق العاده حائز
اھمیت بود.
SUN
Standford Univercity Network
این شرکت معظم توسط چھار تن از فارغ التحصیلان دانشگاه استانفورد تأسیس شد.
ومخفف عبارت بالا میباشد
Yahoo
این کلمه برای اولین بار در کتاب سفرھای گالیور مورد استفاده قرار گرفته و به معنی
شخصی است که دارای ظاھر و رفتاری زننده است . مؤسسین سایت جری یانگ و دیوید
گذاشتند چون فکر می کردند خودشان ھم این طوری Yahoo فیلو نام سایتشان را
ھستند.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید