هنرجویان سال سوم معماری

 در سال سوم به هنرجویان  معماری درس سازه ارائه شده که  جهت درک بیشتر هنرجویان در هر مبحث(اسکلت فلزی ) با توجه به وقت کلاس و امکانات  موجود به کمک هنرجویان ماکت های گروهی ساخته می شود این کار کمک بسیاری به درک آنها می نماید.

/ 0 نظر / 34 بازدید