ساخت 24 ساعته خانه

دكتر بهرخ خوشنويس استاد ايراني دانشگاه كاليفرنياي جنوبي با اختراع رباتي كه مي‌تواند در مدت ‌24 ساعت ساختماني به مساحت ‌200 متر مربع را بـدون دخالت هرگـونه نيروي انسـاني از پايه بنا كند، صنعت ساختمان سازي جهان را در آستانه انقلابي نوين قرار داده است.

  خوشنويس خود از اين فناوري به عنوان بزرگترين دستاورد بشري در زمينه ساخت‌ و ساز پس از احداث ديوار بزرگ چين ياد مي‌كند؛ البته بايد نظر گزارشگر نشريه آلماني «اشپيگل» را پذيرفت كه واژه «ساختن» تعبير چندان مناسبي براي توصيف تكنيك ابداعي نيست. زيرا كاري كه ماشين خوشنويس مي‌كند، هيچ شباهتي با آنچه امروزه در محل كار ساختمان مي‌گذرد، ندارد. ماشين ساخته شده، ‌550 سال پس از اختراع صنعت چاپ كتاب، آغاز عصر چاپ «خانه» را نويد مي‌دهد.

/ 0 نظر / 3 بازدید